Be greater than.  

Petra

Service Delivery Lead

Česká republika

Jan

IT Project Manager

Česká republika

Marek

PE&CE Consultant

Česká republika

Výběrové řízení

Výběrové řízení ve společnosti Accenture probíhá odlišně podle toho, na jakou pozici a do jaké divize se hlásíte. Přečtěte si více o tom, s čím se můžete v rámci pohovoru setkat.

Operations

Přijímací řízení do Operations se skládá ze tří kol. První kolo tvoří telefonní pohovor, ve kterém zjišťujeme motivaci, možnosti nástupu a platová očekávání kandidáta. Druhým kolem je pak osobní pohovor s pracovníkem HR a jazykové testy (písemné nebo ústní), popřípadě testy znalostí MS Excelu apod.

Třetím a zároveň posledním kolem je pohovor s manažerem.

Consulting

Výběrové řízení probíhá ve třech kolech. První kolo tvoří telefonní pohovor s HR, ve kterém zjišťujeme motivaci, analytické schopnosti kandidáta, jeho časové možnosti a platová očekávání. Na základě tohoto pohovoru postupuje uchazeč na Assessment centrum, kterého se účastní společně s dalšími uchazeči o pozici. Pokud kandidát úspěšně projde Assessment centrem, přijde na řadu finální pohovor s partnerem společnosti.

Technology

Přijímací pohovor probíhá obdobně jako do divize Operations. První kolo tvoří telefonní pohovor, ve kterém zjišťujeme motivaci, možnosti nástupu a platová očekávání kandidáta. Druhým kolem je pak osobní pohovor s pracovníkem HR, po kterém následuje technický pohovor s manažerem, během kterého zjišťujeme konkrétní technické dovednosti uchazečů.

Enterprise

Přijímací pohovor se skládá z tří kol. První kolo tvoří telefonní pohovor kandidátem, ve kterém zjišťujeme motivaci, možnosti nástupu, platová očekávání. Druhým kolem je pak HR interview a jazykové testy (písemné nebo ústní), popřípadě testy znalostí Excelu. Posledním kolem je pohovor s budoucím nadřízeným.

Spojte se s námi: